Agnusdei

Versión de impresión

Lámina con la efigie de Cristo o de algún santo.