Demolido

Versión de impresión

Castillo, torre o fortaleza semidestruído.