Naves

Versión de impresión

Barca, Bergantín, corbeta, carabela, equipado, galeón, goleta, habillado, nave, navío, porta, quilla, remo, tarida.